Home » Blog » Hardware afvoeren vraagt om een specialist

Artikel

Hardware afvoeren vraagt om een specialist

Het afvoeren van hardware is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. De reden is dat ICT-afdelingen van bedrijven met het oog op duurzaamheid en databescherming doordrongen zijn van het belang van correct afvoeren van IT-apparatuur, ziet Daan van Nieuwenhoven van CTC IT Solutions, de specialist in diensten voor IT-Asset Disposition (ITAD).

Vraag waardebepaling
van uw oude IT apparatuur

Vertrouwde partij

Dat heeft directe invloed op het partnerschap van een ITAD-aanbieder met de klant. Meer nog dan in andere gebieden wordt deze samenwerking voor langere tijd aangegaan. “Er is grote zorgvuldigheid in de markt over met wie ze hiervoor in zee gaan”, zegt Daan. “Daarom is voor ons het persoonlijke netwerk heel belangrijk. Mensen die van baan veranderen, willen samenwerken met een vertrouwde partij en dat is een grote bron van nieuwe klanten voor ons.” Men is volgens Daan voorzichtig met nieuwe contacten van buiten. “Koude acquisitie is voor deze markt dus niet effectief, en bestaat eigenlijk niet meer.”

Dat illustreert het belang van het hard kunnen maken van geloofwaardigheid. Grote organisaties en grote lokale bedrijven hebben echt iets te verliezen als er ook maar iets misgaat bij het datavrij maken en verantwoord afvoeren van overtollige IT-apparatuur. Daan: “Er is volop bewustzijn van dataveiligheid. Bedrijven hebben misschien wel middelen om zelf te wissen, maar wij doen het voor de zekerheid nogmaals met onze kwalitatieve procedures.”

 

CTC gaat direct aan de slag

Er valt nog genoeg tijdswinst te boeken in de aanpak van organisaties, vindt Daan. Het is veel werk voor organisaties om hun apparatuur zelf te wipen, kenmerken als labels te verwijderen, te registreren en af te voeren of verkopen. Maar ook de aanpak via ICT-leveranciers kent volgens Daan haken en ogen. Die leveranciers zetten liever zelf hun specialisten op nieuwe implementatieprojecten en daardoor ontstaat een omslachtig stelsel van partners die weer andere partners inschakelen, omdat ze zelf de capaciteit en kennis missen. Waar ITAD-specialist CTC IT Solutions direct aan de slag gaat na een telefoontje, moeten niet-gespecialiseerde partijen eerst hun partners activeren, die weer hún partners activeren. “Wij doen alles zelf met eigen middelen en mensen, er is altijd iemand van ons bij. Wanneer bijvoorbeeld een vrachtwagen niet kan komen, kunnen wij dat meteen oplossen”, verzekert Daan.

Deze voordelen komen bovenop de steeds strengere eisen voor afvoer van oude IT- apparatuur. CTC IT Solutions beschikt hiervoor over alle papieren. Daan noemt ze op: “De NIWO-vergunning voor het vervoer van potentieel gevaarlijke afvalstoffen, ISO 9001 voor klanttevredenheid, ISO 14001 voor milieuprestaties, ISO 27001 voor informatie-beveiliging, NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de zorg, en de BLANCCO ITAD Gold Partner-certificering voor 100 procent effectieve en veilige dataverwijdering. En dat is allemaal cruciaal”, zegt hij. “Denk alleen al aan de AVG. Iedere organisatie heeft zijn security officers en iedereen ziet streng toe op de manier waarop met data wordt omgegaan.” Ooit was dat wel anders, zo herinnert hij zich. “Niemand dacht aan de data die bijvoorbeeld op een switch kan staan.”

Nadruk op gevoelige data

ITAD is echter meer dan wiping en afvoer. Het is ook belangrijk dat de hardware zoveel mogelijk een nieuwe bestemming vindt. “Zeker in het begin was de mogelijke restwaarde misschien wel de belangrijkste overweging voor organisaties. Er werd toen minder gelet op gevoelige data, maar de nadruk ligt nu veel meer op die data en daarnaast ook op wat er gebeurt met de overtollige apparatuur”, zegt Daan. “Daar moet je als partij eveneens verantwoording over afleggen.” Het vinden van een nieuwe bestemming zou volgens Daan makkelijker zijn als gebruikte hardware ook in de zakelijke markt meer tractie zou krijgen. “Dat een grote multinational hardware na drie jaar afschrijft, wil niet zeggen dat die hardware verouderd is. Vaak kan de hardware nog jaren mee. En zo bespaar je ook op de CO2-uitstoot en grondstoffen. Daarvoor bieden we zelfs een rapportage op maat. En de restwaarde van die oude apparatuur is ook op andere manieren in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan doneren via stichting ITdonations.”

Voor de (her)inzet van gebruikte apparatuur zijn in Nederland zeker nog stappen te zetten, vooral bij overheidsdiensten, ziet Daan. “Je ziet dat landen als Zweden en Denemarken bezig zijn met het invoeren van een verplichting dat een bepaald percentage hardware refurbished moet zijn”, noemt hij. “Het beeld bestaat dat op refurbished hardware niet dezelfde garantie of ‘carepack’ zou zitten als op nieuwe apparatuur. En dat terwijl sommige grote hardwareleveranciers hier al mee bezig zijn.”

“De beslissing voor het gebruik van refurbished hardware ligt uiteindelijk bij de CIO’s en MVO-managers”, weet Daan. “Wie betaalt, bepaalt. Hun besluitvorming wordt grotendeels beïnvloed door de markt, en dus de prijsstelling. Maar door de toenemende wet- en regelgeving zal het een combinatie van factoren zijn die de refurbished markt verder helpt.”

 

Daan van Nieuwenhoven is partner bij CTC en heeft in de 18 jaar dat het bedrijf nu bestaat veel veranderingen in de markt gezien. Vertrouwen winnen is belangrijker dan ooit tevoren, en mede door de aanpak van CTC is het bedrijf een langdurige partner van meerdere zeer grote Europese ondernemingen. “Steeds meer organisaties leggen de nadruk op verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid”, zegt Daan. “Ze willen bijvoorbeeld dat data op hun locatie wordt gewist, omdat ze die extra zekerheid nodig hebben.”

Veilig hardware afvoeren?

Vraag dan nu een offerte aan!

Veilig hardware afvoeren?

Vraag dan nu een offerte aan!